روز جهانی(!) مجازی کوروش بزرگ

همان روزی که خود کوروش هم از آن اطلاعی ندارد چون بنده خدا چند روز قبل بابل را فتح کرد و منشورش را هم نوشت و رفت. اما به هر حال از نظر برادران کوروش پرست مرغ یک پا دارد و بس. خود کوروش هم الان از قبر بلند شود و شهادت دهد که آقا به جدتون قسم من چند روز قبل بابل را فتح کردم شما از کجا می گویید ۷ آبان بوده،  اینها ساز خود را می زنند . تازه بعید هم نیست  به خود کوروش هم انگ وطن فروشی و ... بزنند که چرا با آنها مخالفت می کند . راستش ما نفهمیدیم غیر از آقایان کوروش پرست آن هم در سطح اینترنت و یکی دو تا شبکه ی در پیت ماهواره ای چه کس دیگری این روز مجازی را جهانی می داند ؟ نمی دانم اگر خود بان کیمون بیانیه بدهد که روز جهانی کوروش وجود خارجی ندارد اینها را کفایت می کند یا نه؟ 
راستش وقتی این افراد را می بینم یاد این شعر ابن یمین می افتم:

آن کس که بداند و بداند که بداند     اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند     بیدار کنیدش که بسی خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند     لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند          در جهل مرکب ابدالدهر بماندبا جست و جو در اینترنت برای یافتن منبع این دروغ ، اولین سایتی که به چشم می خورد بخش فارسی سایت ویکی پدیا است که در این مورد توضیح می دهد .(+) 

همانطور که پیداست ، این روز به پیشنهاد سازمان بین المللی نجات پاسارگاد٬ انتخاب و نام‌گذاری شده است پس یعنی سازمان ملل و جهانی بودن این روز منتفی است . به عبارت بهتر این روز در هیچ کجا ثبت نشده و هیچ رسمیتی ندارد بلکه فقط توسط این سازمان پیشنهاد داده شده . اما چه کسی این سازمان را بین المللی خوانده هنوز معلوم نیست. در خود سایت مزبور هم هیچ توضیحی درباره اینکه این نهاد، یک نهاد بین المللی است و به ثبت رسیده باشد به چشم نمی خورد. نه آدرسی، نه شماره تلفنی و نه چیزی دیگر در حالی که یک شرکت کوچک هم اینها را دارد چه برسد به یک سازمان بزرگ بین المللی. بگذریم از اینکه ما تا به حال اصلا نام این سازمان را هم نشنیده بودیم.