در راستای چاپ و فروش شلوارهای چینی که بر پشت آنها " بسم الله " دوخته شده بود اکنون...
لباس هایی عرضه شده که روی اونها کلماتی به لغت لاتین چاپ شده و مردم در حال خرید اینگونه لباس ها هستن،
حال فرقی نمیکنه که این لباسها زنانه یا مردانه یا بچه گانه باشد...
بعضی از اینگونه کلمات:
Vixen -1 = زن شرور،روباه ماده
Nude -2 = لخت، برهنه
Whore -3 = فاحشه، فاحشه بازی کردن
Sow -4 = ماده خوک جوان
Pig -5 = خوک، گراز
Theocrasy -6 = شرک به خدا
Hussy -7 = زن گستاخ، دختر فاجره
Vice -8 = گناه، فساد، پلیدی
Chorus girl -9 = دختر رقاصه تو جمع
Lusts -11 = شهوت ، هوس
Dram -12 = ظرف شراب
Adulterer -13 = مرد زناکار، فاسق
Eccentricity -14 = بی قاعدگی،
Adultery -15 = زنا، بی دینی
Charm -16 = طلسم، فریفتن
Base-born -17 = ولد الزنا، حرامزاده
Bawdy -18 = فاجر، فاسق، هرزه، زشت
Mason -19 = فراماسونی
Tippler -20 = میگسار، دائم الخمر
Atheist -21 = ملحد، منکر خدا، خدانشناس
sister for sale -22 = خواهرفروشی
Take me -23 = مرا لمس کن،
نشر دهید این مطلب را و نظر خود را بیان نمائید..
نشر کنید تا مسلمانان با آگاهی و دقت بیشتری خرید نمایند.
اجرکم عندالله
شرمنده ولی باید بدونیم چی می خریم ..
الهم عجل لولیک الفرج ..

برچسب‌ها: همه جی