با توجه به این که خدا با همه محرم است، فلسفه حجاب در نماز چیست؟

Zan04_0.jpg
1. نماز داراى آثار و فواید فراوانى است. یکى از آنها، نهادینه کردن ارزش‏ها و تمرین پیوسته پاکى‏هاست. یاد خدا، بزرگ‏ترین ارزش است و نمازهاى پنج‏گانه، این ارزش را در قلوب همگان نهادینه مى‏کند.
حفظ حجاب و پوشش اسلامى براى زنان نیز یک ارزش گران‏بها و تعیین کننده است. خداوند متعال، تمرین و یادآورى پیوسته آن را براى زنان، در نماز، واجب کرده است؛ تا همواره بر حفظ آن پایدار باشند.
2. وجود پوششى یک‏پارچه براى تمام بدن و داشتن پوششى مخصوص براى نماز، توجه و حضور قلب انسان را بیشتر مى‏کند و از پراکندگى خاطر مى‏کاهد و ارزش نماز را صد چندان مى‏کند.
3. داشتن پوشش کامل در پیش‏گاه خداوند، نوعى ادب و احترام به ساحت قدس ربوبى است. از این‏رو، براى مرد نیز در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است و همین ادب حضور در پیشگاه الهى، زمینه‏ساز حضور معنوى و بار یافتن به محضر حق مى‏شود.
4. حکم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم، تفاوت‏هایى دارد و با آن، قابل مقایسه نیست؛ به عنوان مثال، پوشاندن روى پا در برابر نامحرم، واجب است؛ ولى در نماز- بدون حضور نامحرم- واجب نیست.