<<<ادامه مطلب>>>

الف. وضو

1ـ هر گاه شک داریم وضو گرفته‌ایم یا نه، بنا می‌گذاریم که: وضو نداریم.

2ـ هر گاه شک داریم وضویمان باطل شده یا نه، بنا می‌گذاریم که: وضو داریم.

3ـ برای وضو، برطرف کردن ریمل و مداد چشم(مگر آن مقدار که داخل چشم است) اگر مانع رسیدن آب باشد: لازم است. ولی:

بعد از برطرف کردن جرم مواد آرایشی، باقی ماندن رنگ آنمانع وضو نیست.

4ـ جوهر خودکار هم اگر به قدری غلیظ باشد که مانع رسیدن آب به اعضای وضو شود، باید جرمش برطرف شود ولی باقی ماندن رنگ آن: مانع وضو نیست.

 


ب. طهارت

5ـ خونی که بر روی زخم خشک می‌شود: نجس است.

6ـ اگر بعد از شستن زخم خشک شده، روی زخم دستمال نم‌دار بکشیم و دستمال خونی نشود: زخم پاک است.

7ـ پوست مختصری که از لب، اطراف ناخن و جاهای دیگر بدن، بدون درد کنده می‌شود: پاک است.

8ـ محلی از بدن که این پوست از آن جا کنده شده اگر خون نیاید: پاک است.

اما اگر این پوست به همراه درد کنده شود به نظر برخی فقها آن محل: نجس است.

 


ج. نگاه

9ـ هر گونه نگاه که با لذت (جنسی) یا ترس افتادن به حرام باشد (حتی به نقاشی، فیلم، مجسمه، لباس و مانند این‌ها) : حرام است. ضمناً

در این حکم بین نگاه به نامحرم و محرم (غیر از همسر)، آشنا و غریبه، مسلمان و غیرمسلمان، بالغ و نابالغ فرقی وجود ندارد.

10ـ نگاه کردن به کسی که قصد ازدواج با او را داریم در حدی که از وضعیت ظاهریش آگاه شویم و بدون قصد لذتجایز است. امّا

بعد از اینکه از وضعیت ظاهریش آگاه شدیم نگاه کردن به او قبل از عقد (حتی اگر نامزد شویم) با نگاه کردن به دیگر نامحرمان: فرقی ندارد.

 


د. ارتباط بین زن و مرد

11ـ صحبت کردن با نامحرم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (مثل تلفن، نامه، چت یا ای‌میل) اگر با لذت یا ترس افتادن به حرام باشد: حرام است.

12ـ برای زن استفاده از عطرهای تحریک‌کننده (مانند اکثر عطرهای زنانه) در جایی که نامحرم آن را استشمام می‌کند: حرام است.منبع :  masael.blog.ir