اصل شبهه

التماس تفکر

 

ای آزادی

اگر روزی به سرزمین من رسیدی

در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سپید و عبای سیاه

با لهجه ای غریب و فرهنگی عرب و چشمهایی سرد و ترسناک نیا


برای مان از مرگ نگو

به گورستان نرو

گورستان پایان است

نباید آغاز باشد .

این بار توی دهان هیچ کس نزن

وعده ی تو خالی نده

نفت را بر سر سفره ها نیار

نان مان را بر سر سفره هایمان باقی بگذار .

از آب و برق مجانی نگو از تلاش انسانی بگو

از سازندگی و آبادانی بگو

از تعهد کور نگو

از تخصص و دانش و شور بگو .

آی آزادی !

اگر روزی به سرزمین من رسیدی

با شادی بیا

با چادر سیاه و تحجر و ریش نیا

با مارش نظامی و جنگ نیا

با آواز و موسیقی و

با گل و بوسه و کتاب بیا

 از جنگ و شهادت نگو

از انسانیت و صلح و شهامت بگو

به ما شان انسان بودن را بیاموز

به ما بیاموز که چگونه زندگی کنیم

چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموخت

به ما شان انسان بودن را بیاموز .

آی آزادی ...

اگر به سر زمین من رسیدی....

 

 

پاسخ

اساس این شبهه برسرسپردگی به رژیم پهلوی و سیاه نمایی از اوضاع فعلی ایران است همچنین سعی دارد اسلام را دین عربی نشان دهد.

در پاسخ می گوییم :

اولاٌ : اسلام دین جهانی است که با پیام صلح و آزادی توانسته در اقصی نقاط جهان انتشار یابد (1)

ثانیاٌ : اگر چه تا رسیدن به اهداف کامل جمهوری اسلامی راه های طی نشده زیاد است و کاستی ها ی این مسیر غیر قابل انکار است اما انچه مهم است تداوم حرکت به سوی هدف است ، که بحمدالله محقق است.

آزادی یعنی سرسپرده نبودن به بیگانه ،

جنگ یعنی دفاع از همه داشته ها ،

 شادی یعنی دستیابی به استقلال علمی ، فرهنگی ، سیاسی و....،(2)

شأن انسانیت ما زندگی عزتمندانه است.

 

لذا با هم اینگونه می سراییم

 

التماس بصیرت

ای آزادی

خوشحالم که به سرزمین من رسیدی ،

در قالب پیرمردی با ردای بلند شرافت،

با لهجه ای آشنا با ندای درونم ،

با چشمهایی به رنگ امید ،

برای مان از خود باوری گفتی ،

به گورستان رفتی تا شهیدان را شاهد بگیری ،

که مرگ وجود ندارد ،

همه چیز زندگی است ،

حتی مرگ ،

تو دهنی زدی به همه آنان که به هویتمان دهن کجی کرده بودند ،

وعده هایت  سازندگی و آبادانی بود،

خودباوریمان دادی ، که ما می توانیم ،

آی آزادی !

تو  به سرزمین های دیگر هم رسیدی

فلسطین ، لبنان، بحرین ، یمن، و......،

از انسانیت و صلح و شهامت گفتی ،

ابرقدرتها در مقابل تو پذیرفتند که هیچ غلطی نمی توانند بکنند،

آی آزادی ...

از تو متشکرم که سر زمین من رسیدی....

 

 

پی نوشت

 

( 1 ) http://www.mwfpress.com/vdcca0q482bqm.la2.html

( 2 ) http://dana.ir/News/229542.html

س