مشاهده تصاویر و فیلم‌های غیراخلاقی در صورتی که موجب تحریک شده و شهوت‌انگیز باشند، طبق نظر همه فقها و علمای دینی حرام است، اما اگر این کار به دستور پزشک انجام شود چه حکمی دارد؟ آیا می‌توان این فیلم‌ها را به قصد یادگیری اعمال زفاف نگاه کرد؟ اگر دیدن فیلم‌های مبتذل هیچ اثر سوئی بر فرد نداشته باشد چطور؟ دیدن فیلم‌هایی با تصاویر زنان و مردان عریان یا نیمه عریان همراه با همسر مجاز است یا خیر؟ این‌ها پاره‌ای از سؤالاتی هستند که ممکن است در خصوص حکم شرعی تماشای فیلم‌های غیراخلاقی برای بسیاری از افراد ایجاد شود و ما در این گزارش بر اساس احکام و استفتائات مراجع عظام تقلید به آنها پاسخ می‌دهیم.


آیت‌الله خامنه ای

سؤال : نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمی دارد؟ نگاه‌کردن به‌صورت زن در تلویزیون چه حکمی دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتی وجود دارد؟
جواب: نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه‌کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر این اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلّق به زن مسلمانى که بیننده آن را مى‌ شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتیاط واجب نباید به تصویر زن نامحرم که به‌طور مستقیم از تلویزیون پخش مى‌شود، نگاه کرد ولى در پخش غیرمستقیم تلویزیونى اگر ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه‌کردن اشکال ندارد.
سؤال : آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلمهای سینمایی و غیر آن، در صورتی که آنان را نشناسیم، جایز است؟
جواب: نگاه ‌کردن به فیلم‌ها و تصاویر، حکم نگاه‌ کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ریبه نباشد و مفسده‌اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد ولى با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه‌اى که شهوت برانگیز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه مى ‌باشد، بنا بر این دیدن آنها حرام است.
سؤال : بعضی از جوانان به تصاویر مستهجن نگاه می‌ کنند و برای کار خود توجیهات ساختگی ارائه می‌دهند، حکم آن چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقداری از شهوت انسان را تسکین دهد و در جلوگیری از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر نگاه‌کردن به آن تصاویر به قصد ریبه باشد و یا انسان بداند که منجر به تحریک شهوت او مى‌ شود و یا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اینصورت نگاه‌کردن به آنها حرام است و این که به خاطر آن انسان به حرام دیگرى نمى ‌افتد، مجوّز ارتکاب فعلى که شرعاً حرام است، نمى ‌باشد.
سؤال : آیا دیدن فیلمهای شهوت‌ان گیز برای فرد متأهل جایز است؟
جواب: اگر دیدن آنها به قصد تحریک شهوت باشد و یا موجب تحریک آن شود، جایز نیست.
سؤال : دیدن فیلمهایی که راه صحیح نزدیکی با زن باردار را آموزش می دهند، برای مردان متأهل، با توجه به اینکه باعث به حرام افتادن آنان نمیشود، چه حکمی دارد؟
جواب: دیدن این فیلم‌ها که همیشه بانگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیست.
سؤال : دیدن فیلمهای ویدئویی که گاهی تصاویر منحرف کننده‌ای دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‌های فاسد آنها برای ارائه به دیگران چه حکمی دارد؟
جواب: دیدن این فیلمها اگر به منظور اصلاح فیلم و حذف تصاویر فاسد و گمراه ‌کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اینکه کسى که اقدام به این کار مى‌کند مصون از افتادن به حرام باشد.
سؤال : آیا برای زن و شوهر دیدن فیلمهای ویدئویی جنسی در خانه، جایز است؟ آیا برای فرد مبتلا به قطع نخاع، دیدن این فیلم‌ها به قصد تحریک شهوت و تمکن از نزدیکی با همسرش، جایز است؟
جواب: برانگیختن شهوت توسط فیلمهاى ویدئویى جنسى جایز نیست.

منبع مقاله : باشگاه خبرنگاران