سلام حسین عبداللهی هستم متولد 26 بهمن 62

سال 83 وارد حوزه علمیه شدم و الان در حال تحصیل در پایه 10 هستم
از سال 85 در جمع نوجوانان و جوانان شروع به کار تبلیغ کردم.
و تا الان در مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان در استانهای یزد تهران اصفهان گیلان و قم بعنوان مشاور و مبلغ حضور داشته ام. گاهی مجری برنامه جشن تکلیف یا جشن الفبا و گاهی پرسش و پاسخ و ...
همین طور دو سال بعنوان مشاور در خوابگاه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان با دانشجوها بودم.
مقاله های علمی هم نوشتم که بعضی منتشر شده و بعضی در دست انتشار هستند.
... الان هم به کارهای تحقیقی و پژوهشی و تبلیغی مشغول هستم.

اگر مقصد پرواز است، قفسِ ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوج می بیند، از ویرانی لانه اش نمی هراسد ... پرستو را با گرما عهدی است، که هر بهار تازه می شود، و اگر بهار مهاجر است، از پرستو مخواه که بماند ...