چت و پیامک

سلام حاج اقا
چت کردن اشکالی داره ؟
پیامک دادن فقط پیامک دادن چطور حرام که نیست ؟
خب من چت می کنم طوریمم نمیشه
که بگی شهوتی شدم و اینا
.
.
سلام

1. انسان موجودی کمال جوست و هیچ وقت به کم اکتفا نمی کنه
2. رابطه بین دو جنس مخالف حتی اگه با چت یا پیامک شروع شده باشه
وابستگی عاطفی ایجاد می کنه
3. و می تونه مشکلات زیادی رو ایجاد کنه

4. همه مراجع تقلید هم می گن :
گفتگو با نامحرم چه مستقیم و چه غیر مستقیم 
اگر با قصد لذت و همراه با ترس افتادن در حرام باشد
اشکال دارد.
(رساله دانشجویی ص 227)